skip to Main Content

  Щастливи сме, че успяхме да създадем екип от ентусиазирани, енергични и всеотдайни преподаватели, които умеят да предизвикат себе си и тези, на които преподават да стават все по-добри с всеки следващ ден. За да преподаваш изкуства е необходимо да притежаваш сложна съвкупност от качества – от една страна трябва да познаваш в детайли техниките и принципите на своето изкуство, а от друга – да си добре запознат с похватите на преподаване и систематично, заедно с ученика ти да преодолявате препятствията по пътя си. Нашите преподаватели вече са натрупали знания и умения, както на сцената, така и като преподаватели в репетиционните зали и са готови да ги споделят с Вас. Ние всички вярваме, че успехът ни се измерва с успехите на нашите ученици.

Back To Top
×Close search
Search