skip to Main Content

  За предплатени пакети часове заплащането се извършва в брой или по банков път до 5-то число на месеца, за който се отнася плащането. Неспазването на този срок води до таксуване по цени на единични посещения и загубване на всички отстъпки за този месец.

  Заплащането на единично посещение се извършва в брой преди започване на часа.

Артистична MuzArto Академия запазва правото си да промени цените на предлаганите продукти и услуги.

Back To Top
×Close search
Search