skip to Main Content

  Всички, изучаващи музикална дисциплина в Артистична MuzArto Академия, като част от своето обучение получават и обща подготовка по елементарна теория на музиката и солфеж. Това ни позволява да се разбираме – да използваме едни и същи термини. Тук не говорим за тези базисни знания, а за обучение по дисциплините Солфеж и Елементарна теория на музиката, които често са част от конкурсния изпит за прием в музикалните училища, профилираните паралелки или висши училища.

  Солфеж е практически ориентирана дисциплина, която има за цел развитието на музикалния слух. Обучението по солфеж включва система от упражнения, които да подобрят вярната интонация, да усъвършенстват ритмичното чувство, да подобрят способността на мозъка да запомни все-по-дълги и все-по-сложни музикални мотиви, да изпеете непозната мелодия от пръв поглед и да можете да запишете с ноти нещо, което чувате за първи път.

  Елементарна теория на музиката (или Теория на музикалните елементи) е също основна дисциплина, която дава знания и умения за установените в практиката закономерности и средства на музикалната изразност като тонове, интервали, ладове, тоналности, акорди, ритъм, темпо, динамика и пр.

  Поради естествената тясна връзка между двата курса на обучение, те обикновено се изучават заедно. Ако вече сте усвоили знанието от какви интервали е съставено дадено тризвучие и вече можете да го построите от всеки тон, то най-естественото продължение е да се упражнявате и да го разпознавате, когато го чуете. Колкото повече пъти го разпознавате, толкова по-малко време е необходимо на мозъка да “разбере” следващото.

  Ако сте решили, че музиката е ваше призвание и искате да кандидатствате с музика или сте безкрайно любопитни и искате да разберете по-добре закономерностите, които движат този магически свят – ние сме тук да ви помогнем да осъществите вашите желания. Свържете се с нас и заявете своя първи час по солфеж и/или елементарна теория на музиката.

Цени на индивидуалните часове по солфеж и елементарна теория на музиката

Пакет 4 посещения по 30 мин
60лв./месец
Пакет 4 посещения по 45 мин
80лв./месец
Пакет 4 посещения по 60 мин
100лв./месец
Пакет 8 посещения по 30 мин
100лв./месец
Пакет 8 посещения по 45 мин
140лв./месец
Пакет 8 посещения по 60 мин
180лв./месец

Възможно е да изберете индивидуална консултация по солфеж и елементарна теория на музиката. Тя е с продължителност 60 мин. на цена 30 лв.

Продължителността на учебния час зависи изцяло от нуждите и възможностите на обучавания.

Back To Top
×Close search
Search